Psycholog i Psychoterapeuta
Edyta Łuców-Stepczyńska

Oferta

Konsultacje psychologiczne
i psychoterapia indywidualna dla:

 • dorosłych
 • młodzieży

Poradnictwo dla:

 • rodziców
 • par

Konsultacje

Są to spotkania wstępne, które odbywają się w celu zorientowania się w bieżącej sytuacji oraz historii zgłaszającej się osoby oraz zastanowienia się, jaka metoda pomocy jest wskazana.
Konsultacje pozwalają pacjentowi i terapeucie określić oczekiwania i wyobrażenia na temat terapii.
Podczas konsultacji omawiane są również zasady terapii i określa się warunki jej odbywania się (terminy sesji, częstotliwość sesji, opłaty, itp.). W przypadku osób niepełnoletnich (nastolatków) warunki terapii ustalane są również z opiekunami.

O mnie

Nazywam się Edyta Łuców-Stepczyńska, jestem doświadczonym psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję jako terapeuta od kilkunastu lat.

Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie na wydziale psychologii KUL. Następnie Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto".

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia uzupełniającego i dokształcającego, seminaryjno-klinicznego w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto".

Brałam udział w licznych szkoleniach z zakresu różnych podejść w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.

Swoją pracę kliniczną systematycznie superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Odbywam własną psychoterapię psychoanalityczną, co jest standardem szkolenia psychoterapeutycznego wymaganym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Praktykę, zarówno zawodową jak i kliniczną zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, podczas praktyki prywatnej, w poradni uzależnień, poradni zdrowia psychicznego oraz na oddziale psychiatrycznym.

Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna jest fundamentem współczesnej psychologii i pierwowzorem
wielu istniejących metod psychoterapeutycznych.

Jest podejściem integrującym różne szkoły psychoanalizy, m.in. psychologię ego, teorię relacji z obiektem oraz praktyczną aplikacją tych teorii do leczenia zaburzeń psychogennych – psychotycznych, osobowościowych i neurotycznych.

Zakłada, że na kształtowanie się osobowości, poza czynnikami wrodzonymi i dziedzicznymi, mają wpływ relacje z rodzicami, a także ważne doświadczenia - narodzin, seksualności, miłości i nienawiści, utraty i śmierci - które człowiek napotyka od początku życia. Sposób, w jaki dziecko przeżywa te doświadczenia, tworzy nieświadome wzorce dla uczuć i fantazji, a także dla wszystkich relacji w późniejszym życiu. Mogą one być również źródłem nerwic i zaburzeń osobowości, które powodują problemy w życiu osobistym, społecznym, zawodowym i mogą przejawiać się różnorodnymi objawami, takimi jak lęki, fobie, czynności i myśli natrętne, zachowania impulsywne czy zaburzenia nastroju.

Dzięki psychoterapii możliwe jest podjęcie na nowo zahamowanego procesu dojrzewania i integracji osobowości. Istotne jest odkrywanie nieświadomych aspektów funkcjonowania pacjenta- mechanizmów obronnych, lęków, snów (w formie interpretacji - jako głównego narzędzia terapii).

Możesz, korzystając z psychoterapii, lepiej radzić sobie ze sobą i innymi ludźmi w otaczającym świecie, odkryć nieświadome przyczyny swoich problemów, usunąć dręczące objawy oraz pełniej i mądrzej żyć.

Wskazania do podjęcia psychoterapii

 • depresja,
 • nerwica,
 • problemy ze snem,
 • zaburzenia jedzenia,
 • obawy i lęki,
 • natrętne myśli lub czynności,
 • nadmierna podatność na choroby, obniżona odporność bez wyraźnej przyczyny,
 • poczucie prześladowania, bycia obserwowanym,
 • trudności w porozumiewaniu się z innymi,
 • kryzys małżeński lub partnerski,
 • przeżycie traumatycznej sytuacji,
 • nieradzenie sobie z emocjami,
 • poczucie niewykorzystywania swoich możliwości,
 • potrzeba rozwoju i poznania siebie,
 • zaniżona samoocena,
 • nadmierny krytycyzm wobec siebie lub innych,
 • nieodnajdywanie poczucia sensu swojego istnienia,
 • ogólne niezadowolenie z jakości życia,
 • bóle głowy, brzucha, pleców lub kręgosłupa o nieustalonej przyczynie lub związane z silnymi emocjami,

Kontakt

Gabinet Psychologiczny i Psychoterapeutyczny Edyta Łuców-Stepczyńska

Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu konsultacji.

Konsultacja trwa 50 minut.

ul. Łopuskiego 50A/15
78-100 Kołobrzeg

505 155 252
info@psychoterapia-kolobrzeg.pl

NIP - 671 112 96 36
REGON - 330496250